Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV

Hoạt động khám sức khỏe hàng năm cho CBCNV Công Nhân nhằm đảm bảo yếu tố sức khỏe và an toàn vệ sinh thực phẩm cho Công Nhân đang tiếp xúc với sản phẩm theo quy định của Bộ Y Tế được thực hiện bởi các bác sĩ chuyên khoa của Bệnh Viện Quốc Ánh, Quận Bình Tân