OUR OPEN POSITION

TRƯỞNG CHUYỀN

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Trưởng chuyền chịu trách nhiệm cho khu vực được phân công của mình. Tuân thủ nội quy lao động, an toàn, vệ sinh và chất lượng

- Phải làm việc dựa theo thủ tục, quy định và sự phân công của người quản lý.

- Phải làm việc theo tinh thần làm việc nhóm, hợp tác đồng đội và theo mục tiêu của Công ty đề ra

- Phải báo cáo kịp thời khi phát hiện bất kỳ mọi hành vi ảnh hưởng đến chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Nhận thức được các yêu cầu đặt ra trong chính sách chất lượng. Đảm bảo sản xuất những sản phẩm AN TOÀN CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG.

Hoàn thành tất cả các công việc được phân công theo vị trí: Phần trăm tỷ trọng công việc:  80%

1.    Đầu ca (nhận ca)

-       Nắm bắt tình hình sản xuất của ca trước tại vị trí đảm nhiệm trên chuyền sản xuất thông qua việc giao ca, sổ giao ca và thông qua việc bàn giao trực tiếp số lượng thành phẩm, bán thành phẩm với Trưởng chuyền ca trước.

-       Thực hiện việc bàn giao máy móc, công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu bao bì, màng, thùng…trên dây chuyền sản xuất.

2.    Trong ca làm việc

a.    An toàn lao động

-       Thực hiện và duy trì các yêu cầu về an toàn trong nhà máy và tại các khu vực mình quản lý.

-       Giám sát khu vực làm việc để đảm bảo các cá nhân, sự vật vi phạm các hành vi, thái độ không an toàn trong khu vực làm việc.

-       Kiểm tra máy móc thiết bị ở trạng thái an toàn không ảnh hưởng đến an toàn cho người làm việc.

b.    Vệ sinh an toàn thực phẩm

-       Thực hiện và duy trì các công việc về vệ sinh (5S) tại khu vực mình quản lý

-       Vệ sinh máy móc sạch sẽ để đảm bảo bánh sản xuất ra không bị ảnh hưởng về chất lượng.

c.    Quy trình làm việc

-       Tuân thủ các quy định, chính sách về vệ sinh, An toàn lao động, nội quy lao động, sức khỏe & môi trường của công ty.

-       Tổ chức hoạt động sản xuất theo kế hoạch được giao với hiệu quả cao nhất về NVL, nhân lực, liên tục cải tiến các hoạt động của dây chuyền để đạt hiệu quả tốt hơn.

-       Kiểm tra MMTB luôn luôn ở trạng thái an toàn cho người và vật chất.

-       Phối hợp với tổ trưởng các công đoạn để triển khai kế hoạch một cách hiệu quả nhất.

-       Có những cải tiến hoạt động dây chuyền để đạt hiệu quả cao về số và chất lượng sản phẩm.

-       Nhanh chóng tìm ra các lỗi  để giải quyết các khó khăn trong quá trình sản xuất, kết hợp với phòng quản lý chất lượng để kiểm soát NVL và thành phẩm đạt hiệu quả cao nhất.

-       Hỗ trợ các nhân viên vận hành máy trên chuyền trong việc điều hành sản xuất đế đạt hiệu quả cao với số lượng phế phẩm, phí tổn tối thiểu.

-       Duy trì liên tục việc vệ sinh nhà xưởng sạch sẽ, gọn gàng tại các khu vực có liên quan.

-       Khi có sự cố MMTB phải linh hoạt tìm ra các nguyên nhân và báo cho bên cơ điện để sửa chữa kịp thời tránh thất thoát xẩy ra.

-       Tích cực tham gia các khóa huấn luyện về an toàn sức khỏe & môi trường và phân tích, báo cáo về an toàn/ các sự cố - tai nạn nơi làm việc.

-       Đảm bảo việc đào tạo cho các nhân viên vận hành thành thạo các MMTB.

-       Kiểm soát, thực hiện toàn bộ các fom mẫu ban hành tại nhà máy một cách sát sao nhất.

-       Trong quá trình điều hành công việc tại vị trí do mình quản lý., nếu sảy ra sự cố ngoài khả năng của mình phải báo ngay cho giám sát sản xuất để kịp thời điều chỉnh & xử lý (máy móc, chất lượng sản phẩm, nhân lực…)

-       Bảo quản máy móc thiết bị nơi làm việc, kiểm soát NVL

-       Đảm bảo anh toàn nơi làm việc cho công nhân

-       Thực hiện các chương trình của nhà máy như: SHE, ISO, Haccp

-       Tuân thủ đúng các quy trình, quy định của Công ty.

-       Kiểm tra, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn đã được ban hành.

-       Báo cáo cuối mỗi ca theo biểu mẫu (sổ bàn giao ca) đã ban hành.

-       Báo cáo các chỉ số KPIs trên google drive

-       Trong ca sản xuất, chịu trách nhiệm quản lý, điều phối của Giám sát sản xuất

-       Đánh giá công nhân, nhân viên vận hành

3.    Cuối ca (bàn giao ca)

-       Bàn giao ca theo (ghi chép đầy đủ thông tin) và giao cho ca sau.

-       Kiểm tra, vệ sinh khu vực mình đảm nhiệm phải thật sạch sẽ gọn gàng trước khi bàn giao cho ca sau.

-       Ghi nhận và bàn giao tình hình sản lượng, phế phẩm, máy móc thiết bị, NVL…cho ca sau

4.    Công việc ngày bảo trì, không có kế hoạch sản xuất…

-       Những ngày làm việc không có kế hoạch sản xuất thì phải tập trung huấn luyện, họp, bảo trì hoặc hỗ trợ các vị trí khác khi có yêu cầu của Giám sát sản xuất…

Làm công việc ngoài vị trí: Phần trăm tỷ trọng công việc:  20%

 

-       Hỗ trợ, tư vấn cho Giám sát sản xuất khi được yêu cầu.

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị sản xuất và các ngành khác liên quan

Kinh nghiệm làm việc: 2 năm làm việc trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm, ưu tiên những bạn đã từng làm qua sản phẩm bánh mì

Tin học: Thành thạo tin học văn phòng

Application profile

We are always delighted to welcome new candidates who are potential and interested in our position.
Please send us your updated application profile by following ways: By email: tuyendung@phaner.vn
Please make sure that the email subject is: “Title Code + Your full name”.

Also make it the name of your application profile. Or send your resume directly to our office address:

Pham Nguyen Confectionery Corporation
Human Resource Department
613 Tran Dai Nghia Street, Tan Tao A Ward, Binh Tan District, HCMC
Tel: (08) 3765 7979 – Fax: (08) 3877 1580

Application profile should include:
- Your full information followed our form (compulsory form) Please put the name of file as “Title code + Your full name”
- Other related certificates or degrees.